Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Koers 2025 – Ruimte voor de stad

15 mar 00:00

De gemeente Amsterdam werkt aan een grootstedelijke toekomstvisieonder de noemer Koers2025. Deze plannen moeten in de komende tien jaar leiden tot de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen. Het college wil daarmee de druk op de woningvoorraad laten afnemen en tegelijkertijd ruimte bieden voor verdere groei.

Koers 2025

De Sportraad heeft de consultatiefase van Koers2025 aangegrepen om over de plannen te adviseren. Te beginnen bij monde van voorzitter Robert Geerlings en lid Cees Vervoorn die begin maart hun zorgen kenbaar maakten tijdens een consultatieronde sport en onderwijs. Tevens droegen zij daar diverse suggesties voor verbetering van de plannen aan. Onder meer deze suggesties zijn vervolgens vervat in een adviesbrief.

Naar mening van de Sportraad dient een verder verdichtende stad niet alleen in woningen, maar tevens in het welzijn van de bewoners daarvan te investeren. Dat vraagt om een integraal plan dat de bouw van nieuwe woningen onlosmakelijk verbindt met de realisatie van maatschappelijke – en dus ook sportieve – voorzieningen. Alleen zo kan een tweede IJburg – waar een generatie kinderen opgroeit zonder voldoende sport- en beweegmogelijkheden – worden voorkomen. Van dat belangrijke principe dienen alle betrokkenen en verantwoordelijken doordrongen te zijn, vanaf het prille begin – de tekentafel -, tot en met het einde – het gebruik.

Hiervoor achten wij de invoering van de Hoofd Sport Structuur van essentieel belang. Een dergelijk instrument kan worden aangewend om voldoende sportieve ruimte in de stad structureel te waarborgen. In het verlengde van deze Hoofd Structuur adviseert de Sportraad een sport- en beweegnorm vast te stellen. Een ruimtelijke norm die een minimum ratio voor sport-, speel- en beweegruimte garandeert. Dergelijke concrete norm geeft eveneens invulling aan de visie De Bewegende Stad. Door het te benoemen tot een leidend principe bij de verdere uitwerking van alle bouwplannen in het kader van Koers2025, kunnen wethouder en college laten zien echt werk te willen maken van een bewegende stad.

Onze volledige adviesbrief, die op 11 maart jl. aan het College van B&W is verzonden, vindt u in de bijlage.

Als alles volgens plan verloopt, komt Koers2025 voor de zomer van 2016 voor vaststelling in de gemeenteraad. Achtergrondinformatie over Koers2025 inclusief de plattegrond met beoogde bouwlocaties tref je aan op deze website.