Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Sportplan Amsterdam 2017 - 2020 / Sportvisie 2025 Amsterdam

13 okt 00:00

Naar aanleiding van het schriftelijk verzoek daartoe d.d. 4 juli 2016 heeft de Sportraad zich gebogen over het concept Sportplan 2017-2020. Het verheugt ons te kunnen constateren dat het concept Sportplan veel aandacht schenkt aan het veranderende sportlandschap en het gemeentelijk sportbeleid daaraan tracht aan te passen. Ten aanzien van bijvoorbeeld het sportaanbod, de sportaanbieders, de sportieve ruimte en het sportpunt oogt dit veelbelovend. Daarnaast stemt ook de open en kritische benadering van het sportbeleid ons positief. Aandacht voor fouten uit het verleden, kritisch op het huidige functioneren en tegelijkertijd ambitieuze doelstellingen. Het is goed dat de lat hoog wordt gelegd. Want hoe goed het ook gaat met de sport in Amsterdam (en dat gaat het), er is altijd ruimte voor verbetering.

Kijkend naar het concept Sportplan 2017-2020 constateert de Sportraad dat het niet eenvoudig is om een meerjarenplan te formuleren waarin enerzijds ambities worden uitgesproken die anderzijds direct gekoppeld worden aan concrete financieringsvoorstellen en meetbare resultaten. Deze keer is duidelijk gekozen de nadruk te leggen op het eerste. Dit heeft geleid tot een bloemlezing van wensen en ambities waar de (sportende) Amsterdammer naar onze mening vertrouwen uit kan putten. De Sportraad Amsterdam doet dat ook en kiest er daarom bewust voor om het conceptplan vanuit dit positieve perspectief te benaderen. Dit betekent dat wij in dit advies (bijlage) de ambities vooreerst zullen beoordelen op hun inhoud en in mindere mate op de wijze waarop ze gerealiseerd moeten worden. Dit vereenvoudigt de discussie voor nu en biedt ons de mogelijkheid gezamenlijk na te denken over de manier waarop we de sportambities in Amsterdam de komende jaren gaan realiseren.