Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Aansturing ontwikkeling Sportas Amsterdam

12 sep 00:00

Op uitnodiging van de gemeentelijke dienst Ruimte en Duurzaamheid sprak een afvaardiging van de Sportraad daags voor de zomervakantie met het projectteam Sportas. Aanleiding hiervoor was de nieuwe concept gebiedsvisie die het projectteam voor de Sportas heeft opgesteld en waarover zij met ons van gedachten wilden wisselen.

Hoewel inhoudelijk weinig valt af te dingen op de nieuwe gebiedsvisie – het ligt nog altijd goed in lijn met ons advies van zes jaar geleden -, zijn wij bezorgd over de voorgenomen wijze van uitvoering van de gebiedsvisie en zijn wij er niet van overtuigd dat dit nu eindelijk de opmaat vormt voor de ontwikkeling van de Sportas die recht doet aan de potentie daarvan.

De kans dat we een eenmalige en unieke kans laten liggen en onze stad daarmee tekort zullen doen achten wij aanzienlijk. Wij hebben derhalve gemeend onze ideeën over onder meer de aansturing van de doorontwikkeling van de Sportas nogmaals in een beknopte adviesbrief te moeten opnemen, en te versturen aan de wethouder Sport, mede met het oog op het ambtelijk overleg dat hierover binnenkort plaatsvindt.