Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Brief aan Platform OnsOnderwijs 2032 – Tijd voor beweging!

18 nov 12:00

De Sportraad heeft met belangstelling kennisgenomen van de advieshoofdlijnen die zijn opgesteld door het Platform OnsOnderwijs 2032. Aangehecht vindt u een brief van de Sportraad Amsterdam aan het Platform over deze hoofdlijnen.

Het Platform OnsOnderwijs 2032 is vanaf begin 2015, op initiatief van staatssecretaris Onderwijs, de heer Dekker, aan de slag gegaan met het formuleren van een toekomstvisie omtrent het onderwijscurriculum. Onder leiding van voorzitter Paul Schnabel is de dialoog gevoerd met wetenschappers, leraren, bestuursleden en andere experts. Tevens hebben themabijeenkomsten, inspiratiesessies en debatten plaatsgevonden. Dat alles heeft tot een hoofdlijnen advies geleid. Het is een ieder toegestaan om daar op te reageren, van die mogelijkheid heeft de Sportraad ook gebruik gemaakt. Het Platform werkt aan de hand van deze input vervolgens aan verdere uitwerking van de plannen en overhandigd deze op 23 januari 2016 aan de staatssecretaris.

De Sportraad benadrukt in de reactie de noodzaak tot een meer intensieve benadering van sport en bewegen in het toekomstige onderwijscurriculum. In ons eerdere advies Meer en Beter bewegingsonderwijs kaartten we de positieve effecten van fysieke inspanning op het leervermogen aan en deden we de aanbeveling om de rol van bewegen in het primair en voortgezet onderwijs te vergroten. De aandacht voor de kwantiteit èn kwaliteit van bewegingsonderwijs is groeiende, ook in de politiek. Desondanks komen in de speerpunten van het Platform naar onze mening het belang van voldoende en kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs onvoldoende naar voren. De brief is dan ook een aanmoediging om daar in uitwerking rekening mee te houden.