Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Sportraad Amsterdam een Decennium adviezen en effecten (2008-2017)

Beste vrienden,

Na tien jaar het voorzitterschap van de Sportraad Amsterdam met eer en genoegen te hebben mogen bekleden liep mijn laatste termijn eind 2017 af. Met veel trots en plezier kijk ik terug op de periode waarin ik samen met alle leden van de Sportraad en velen van jullie een bijdrage heb kunnen leveren aan de sport in Amsterdam. Van IJburg tot de Sportas, van het bewegingsonderwijs tot de vechtsport en van het Olympisch Stadion tot de sportvelden in Noord. Er zijn weinig onderwerpen die de afgelopen jaren niet in onze advisering aan de orde zijn geweest.

Zoals dat gaat aan de vooravond van een afscheid, dienen zich momenten aan waarop je gaat terugblikken. Ik heb dat de laatste maanden ook gedaan, onder meer aan de hand van de adviezen die de Sportraad de afgelopen tien jaar uitbracht. En deze totale productie is, al zeg ik het zelf, best indrukwekkend. Het bewijst dat de Sportraad Amsterdam zich al die jaren zeker niet onberoerd heeft gelaten. Dat is voor een aftredend voorzitter natuurlijk een fijne constatering. Maar al die adviezen tezamen deden mij nog iets beseffen. Ze geven een prachtig inkijkje in een decennium Amsterdams sportbeleid. Ze laten zien hoe de sport zich ontwikkelt, welke rol en waarden de politiek sport toekent en welke grootstedelijke vraagstukken allemaal raken aan de sport en vice versa. Dit vormde voor mij voldoende aanleiding om tien jaar advisering beknopt te bundelen. Het resultaat heeft u nu in handen. Leuk voor in de boekenkast, maar beter nog voor op uw bureau. Want voor iedere geïnteresseerde in de Amsterdamse sport bevat het nuttige informatie.

Bovendien laat deze rapportage per adviesonderwerp zien in hoeverre de inspanningen van de Sportraad verschil hebben gemaakt. Als adviesorgaan hechten wij eraan dit kritisch te beoordelen. Want hoewel wij geen beleidsmakers zijn en onze adviezen niet bindend, hopen wij wel invloed uit te oefenen op de koers van het gemeentelijk sportbeleid. Over het resultaat ben ik zeker niet ontevreden. Ieder advies van de Sportraad heeft op enigerlei wijze wel opvolging gekregen. Het ene advies is volledig of ten dele omarmd, met het andere advies wisten we een discussie aan te zwengelen of een verandering van zienswijze te bewerkstelligen. Tel hierbij op dat leden van het college, de gemeenteraad en ambtenarij regelmatig hun waardering uitspreken voor ons werk en ik durf te stellen dat de Sportraad Amsterdam een welkome aanvulling vormt op de sport in onze stad.

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar denk ik tot slot dat het goed gaat met de sport in Amsterdam. En toch liggen er ook weer voldoende uitdagingen – zowel nieuwe als oude – voor ons. De invulling van de ruimte in een verdichtend Amsterdam is daarvan misschien wel de belangrijkste. Maar ook meer en beter bewegingsonderwijs, bestendiging van het verenigingsleven en het toenemende belang van de anders georganiseerde sport zijn thema’s die vanuit de stad en de Sportraad blijvende aandacht verdienen. Gelukkig hebben we in Ageeth Telleman een uiterst kundige en bekwame nieuwe voorzitter gevonden. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met alle (nieuwe) leden van de Sportraad belangrijk zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de sport en onze stad. Zij kunnen daarbij niet zonder uw inbreng en steun.

Ik wil u allen danken voor uw inzet voor de sport. Velen van u zal ik in een andere hoedanigheid ongetwijfeld opnieuw tegen het lijf lopen in die mooie Amsterdamse sportwereld. Ik kijk ernaar uit!

Hoogachtend,

Robert Geerlings

Voorzitter (2008-2017)

Sportraad Amsterdam

 • Advies Sportplan Amsterdam 2013-2016

  Advies Sportplan Amsterdam 2013-2016

  2012-06-04

  lees verder

 • Advies conceptvisies Sportstimulering en Sportparken Nieuw-West

  Advies conceptvisies Sportstimulering en Sportparken Nieuw-West

  2012-05-29

  lees verder

 • Reactie Amsterdam Noord op advies 'Toekomst sportparken Amsterdam Noord'

  Reactie Amsterdam Noord op advies 'Toekomst sportparken Amsterdam Noord'

  2012-02-27

  lees verder

 • Jaarverslag 2011

  Jaarverslag 2011

  2012-01-27

  lees verder

 • Toekomst Sportparken Amsterdam Noord

  Toekomst Sportparken Amsterdam Noord

  2011-12-21

  lees verder

 • Brief Sport & Bewegen in de Buurt

  Brief Sport & Bewegen in de Buurt

  2011-12-01

  lees verder

 • Overlast Ed Pelsterpark (Cruyff Court IJburg)

  Overlast Ed Pelsterpark (Cruyff Court IJburg)

  2011-11-18

  lees verder

 • Reactie stadsbestuur Vechten voor Ringsporten

  Reactie stadsbestuur Vechten voor Ringsporten

  2011-11-08

  lees verder

 • Advies Verkenning Sportplan 2013-2016

  Advies Verkenning Sportplan 2013-2016

  2011-08-29

  lees verder

 • Vechten voor Ringsporten

  Vechten voor Ringsporten

  2011-07-04

  lees verder