Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Over ons

Over ons
Wie wij zijn

De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Amsterdam.


Doel
Het intrinsieke doel van de Sportraad is er op gericht om zoveel mogelijk Amsterdammers aan het sporten te krijgen. Door de positieve effecten van sport optimaal te benutten kunnen we bovendien een bijdrage leveren aan de vitaliteit en economische en sociale leefbaarheid van de stad.


Samenstelling
De Sportraad bestaat uit maximaal 18 leden en wordt ondersteund door het bureau van de Sportraad. De leden worden geselecteerd op basis van hun expertise op sportgerelateerde onderwerpen. Wie de raadsleden van de Sportraad zijn, kunt u vinden op de ledenpagina.

Bestuur
De voorzitter (Robert Geerlings), vicevoorzitter (Ageeth Telleman) en secretaris (Julius Egan) vormen samen het bestuur van de Sportraad Amsterdam. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de Sportraad.

Werkgroepen
De leden van de Sportraad vormen het geraamte van vijf werkgroepen. Zij leveren de voorzitters en bepalen de adviesonderwerpen. De werkgroepen kunnen op ad hoc basis worden aangevuld met externe deskundigen.


Amsterdam Economic Board
De voorzitter van de Sportraad heeft zitting in de Amsterdam Economic Board. Het doel van deze samenwerking is om het netwerk van de Economic Board beter te benutten voor de sport in Amsterdam.


Sport & Kennis
Uit de samenwerking binnen de Economic Board is een zesde werkgroep voortgekomen, Sport & Kennis. Deze heeft onder meer tot doel de in de Amsterdamse kennisinstellingen aanwezige expertise in te zetten voor de sport in Amsterdam en advisering door de Sportraad. Naast Cees Vervoorn (vz.) en Peter Jansen hebben Peter Beek (VU), Marjan Olfers (VU), Nico Delleman (Innosport) en Robert van Rijn (InHolland) zitting in deze werkgroep.