Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Amsterdam gaat voor meer en beter bewegingsonderwijs

2014-11-07

Amsterdam gaat voor meer en beter bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs Amsterdam

In navolging van de landelijke discussie over uitbreiding van het bewegingsonderwijs (zie onderstaand) hebben de coalitiepartijen SP, VVD en D66 in Amsterdam op 8 oktober jl. een motie ingediend bij de raadscommissie Jeugd en Cultuur voor meer uren gymles op basisscholen. De motie werd vervolgens in november aangenomen door de gemeenteraad. Zo krijgen in de toekomst alle groepen op alle basisscholen gymles van een gymleraar (dus ook de groepen 1 en 2). De gemeente gaat verder onderzoeken hoe elke school twee uur per week gymles kan geven, en in de verdere toekomst drie uur per week

Deze ontwikkelingen binnen zowel de landelijke als de lokale politiek zijn hoopgevend en bieden meer perspectief voor de verwezenlijking van de uiteindelijke ambitie die de Sportraad heeft: een verdubbeling van het huidige 90 minuten bewegingsonderwijs op basisscholen naar minimaal 180 minuten per week, gegeven door een vakdocent. De Sportraad zal de komende tijd de uitvoering van de aangenomen moties en andere ontwikkelingen op het gebied van bewegingsonderwijs nauwlettend in gaten houden. De Sportraad is daarnaast nog in afwachting van het College voor de beantwoording op het advies Meer en Beter Bewegingsonderwijs (31 oktober 2013).Wordt vervolgd.

Bewegingsonderwijs Tweede Kamer

Op woensdag 24 september jl. werd in de Tweede Kamer commissie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) het bestuursakkoord sector Primair Onderwijs besproken dat in juni door staatssecretaris Dekker werd gesloten met de PO-raad. Dit akkoord omvat convenanten, intenties, inzet van veel partijen, maar nog niet de door de Sportraad Amsterdam geadviseerde wettelijke borging van lestijden gymonderwijs. Op die manier blijft het voor de onderwijs inspectie niet eenvoudig om scholen aan te spreken die zich niet aan de voorschriften houden.

Het onderwerp werd vervolgens op dinsdag 30 september jl. plenair behandeld in de Tweede Kamer. Uit de discussie in de commissievergadering bleken met name de VVD, PVDA, SP en het CDA nog niet tevreden over het bestuursakkoord P.O.. Er werden tijdens deze plenaire behandeling dan ook zes moties ingediend waarvan er uiteindelijk drie zijn aangenomen. De volgende aangenomen moties onderstrepen dat: verminder het aantal onbevoegde leraren bewegingsonderwijs voor de klas en verscherp het inspectietoezicht op minimaal twee uur bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Bovendien dient de regering eind 2015 aan de Kamer te rapporteren over de in gang gezette verbeteringen en bij het in gebreke blijven daarvan een wetswijziging in gang te zetten.